Záhorie 3/2019

0
247
Pajštún. Foto: Róbert Svíba

PhDr. Richard Drška: Poddanské hospodárstvo v Kútoch koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Ľudový textil z Kútov v zbierkach Záhorského múzea v Skalici
Mgr. Genovéva Mikušová: Úcta k sv. Gorazdovi v Kútoch
PhDr. Peter Michalovič: Na citare sa hrávalo i v Skalici
Mgr. Zuzana Francová: Skalický rodák JUDr. Martin Quotidian

Nové knihy / Správy
Rodinná výstava (Mgr. Božena Juríčková)
Putovanie skalickou históriou pokračovalo (Mgr. Ľudovít Košík)
Prvé CD závodských folkloristov (PhDr. Richard Drška)