Záhorie 3/2018

0
284
Kríž pri Dojči. Foto: RNDr. Ľubica Krištofová

PhDr. Richard Drška: Závod v roku 1778
PhDr. Mária Zacharová: Panský Juzovský mlyn v Sološnici
PhDr. Viera Drahošová: Životný osud Gizely Blahovej
Mgr. Dita Andrušková, PhD., PhDr. Richard Drška: Ľudový odev na Záhorí – skalický kroj
ThLic. Martin Hoferka, Th.D.: Reformný rok 1968 v zrkadle okresného periodika Záhorák (január – júl 1968)
Ján Gavorník: Ľudový fotograf z Vrboviec
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Projekt Akvizícia predmetov bytového zariadenia

Nové knihy / Správy
Monografia o Márii Janšákovej (PhDr. Robert Bača)
Beseda Denisy Fulmekovej (PhDr. Viera Drahošová)