Záhorie 2/2014

Záhorie v dobe prvej svetovej vojny (II. časť) Peter Brezina

0
923

PhDr. Peter Brezina: Záhorie v dobe prvej svetovej vojny (II. časť)
Ing. Zuzana Juríčková, PhD.: Milan Michal Harminc a jeho stavby na Záhorí
Mgr. Terézia Pavlásková: Učňovská mládež v Malackách v rokoch 1906 – 1923
PhDr. Marta Toncrová: Dvojnásobné výročí Rudolfa Kučery
Náš rozhovor s PhDr. Vierou Drahošovou, riaditeľkou Záhorského múzea v Skalici
Ing. Jozef Kršek: Príbeh o kríži

Nové knihy / Správy
Eva Fordinálová – Tajomné pramene v nás (Viera Lukáčková)
Sochár a pedagóg Alojz Drahoš – jubilant (PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.)
Radošovský „Hurbánek” (PhDr. Peter Michalovič)
Historický seminár v Malackách (Mgr. Pavol Vrablec, PhD.)