Záhorie 2/2023

0
169
Babôčka pávooká, okolie Holíča. Foto: Pavol Vandelia

prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc.: Aj taký bol život na panstvách
doc. PhDr. JUDr. Adriana Švecová, PhD.: Sociálna starostlivosť o dieťa na severnom Záhorí za čias I. ČSR
PhDr. Peter Brezina: Břeclavská rodina Pokorná a Senica
PhDr. Peter Michalovič: Skalické roky Františka Krištofa Veselého
MUDr. Sylvia Borzová: Zo spomienok radošovského lekára Félixa Pobudu
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Reštaurovanie strúhacej stolice v zbierkach Záhorského múzea v Skalici

Nové knihy / Správy
Dana Janáčková: Pod povrchom – Milan Flajžík (PhDr. Peter Michalovič)
Podujatie Putujeme skalickou históriou pokračuje (PhDr. Peter Michalovič)
Dvesto rokov od narodenia Jozefa Podhradského (PhDr. Peter Michalovič)
Na časopis Záhorie prispeli (Mgr. Anna Palkovičová)