Záhorie 2/2022

0
207
Pohľad na Kovalovské lúky v Zlatníckej doline. Foto: Peter Michalovič

PhDr. Richard Drška, PhDr. Mária Smoláková, CSc.: Taynayovský dom s arkierom na Potočnej ulici v Skalici
PhDr. Peter Brezina: Z histórie včelárstva v Prietrži a okolí
Mgr. Zuzana Francová: Figurálne sväteničky z Holíča a Stupavy
Mgr. Samuel Jurala: Jozef Karol Viktorin
PhDr. Richard Drška: Volebný leták Andreja Radlinského z roku 1865
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Jarné zvyky a Veľká noc v zbierkach Záhorského múzea v Skalici
MUDr. Dagmar Kanisová: Sobotištské hostince a šenky v 19. storočí

Nové knihy / Správy
Jubileum Viery Lukáčkovej (redakcia)
Zborník Záhorského múzea v Skalici 9 (Mgr. Ľudovít Košík)
Druhé rozšírené vydanie Sigillum Zavodiense: Závodská svadba (Mgr. Dita Andrušková, PhD.)