Záhorie 2/2020

0
239
Labute na rybníkoch pri Skalici. Foto: Andrea Gaďourková

PhDr. Vladimír Turčan: Zánik antického dvorca v Stupave (najstarší doklad zemetrasenia na Slovensku?)
PhDr. Richard Drška: Písomnosti skalických cechov v zbierkach Záhorského múzea
PhDr. Mária Zacharová: Stredoveký odkaz Kostolišťa
Mgr. Veronika Chňupková: Stavba obecného domu v Petrovej Vsi
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Tradičné techniky výzdoby kraslíc
PhDr. Peter Brezina: Pamätník Jana Amosa Komenského v Šaštíne-Strážach
Milan Greguš: Za akad. maliarom Milanom Kubíčkom

Nové knihy / Správy
Spomienka na PhDr. Konštantína Palkoviča, CSc. (PhDr. Viera Drahošová)
Jubilant RNDr. Anton Dinka (PhDr. Peter Michalovič)