Záhorie 2/2019

0
310
Kríž pri Rybkách. Foto: Ľubica Krištofová

PhDr. Richard Drška: Farnosť Hochštetno v 80. rokoch 18. storočia
MUDr. Dagmar Kanisová: Habánske vinohrady v Sobotišti
PhDr. Mária Zacharová: Kúpele na konci 16. a začiatkom 17. storočia na južnom Záhorí
Mgr. Veronika Chňupková: Z Holíča až do veľkého podnikateľského sveta /Rodina Fanto
PhDr. Viera Drahošová: Storočnica TJ Sokol v Skalici
Ing. Pavel Šantavý: Kto bol Jozef Danielik, CM?
Pavol Vandelia: Ako chodili kopaničiari z Vrboviec na jarmok do Skalice

Nové knihy / Správy
Oslavy 100 rokov TJ Sokol Skalica (PhDr. Viera Drahošová)
Jubilejný rok vzniku Československej republiky v Skalici (PhDr. Viera Drahošová)