Záhorie 1/2010

Trocha osobná spomienka (K storočnici prof. ThDr. Jozefa Šátka) Eva Fordinálová

0
637
Mgr. Richard Drška: Keď v Skalici oheň ničil… (požiare mesta v 16. a 17. storočí)
PhDr. Mária Zajíčková: Súpis brancov v Sobotišti z roku 1862
PhDr. Štefan Zajíček: Štvrťstoročie Záhorskej galérie v Senici
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Trocha osobná spomienka ( K storočnici prof. ThDr. Jozefa Šátka)
Prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc.: Slimáky severného Záhoria
ThLic. Martin Hoferka: Zo zbierok Záhorského múzea, Habánska biblická konkordancia
Jozef Baláž: Príspevok k histórii mestského školstva v Skalici (ohlas na článok)
Antónia Nerádová:
„Teť mje viďíte a za chvíli mje neuviďíte“

Nové knihy / Správy
Pamätník Milana Rastislava Štefánika v Zohore (Mgr. Oľga Drahošová)
Helena Jurasovová: Janko Blaho v spomienkach (PhDr. Ján Jaborník)
Dokument o štvrtom rozmere
Ľudovít Košík: Kňazské osobnosti Skalice (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Stretnutie umelcov k jubileu Záhorskej galérie v Senici (PhDr. Štefan Zajíček)
Archeologické náleziská na Záhorí (PhDr. Viera Drahošová)