Záhorie 1/2021

0
439
Usadlosť na sobotištských kopaniciach. Foto: Viera Drahošová

PhDr. Viera Drahošová: Vážení a milí čitatelia
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Záhorie v cestovnom zázname z roku 1782
PhDr. Richard Drška: Osobnosť kňaza Dr. Mateja Héska 1889 – 1973
Ing. Jozef Pavlásek, Mgr. Terézia Pavlásková: Záhorská roľnícka banka v Zohore
PhDr. Štefan Holčík: Maliar a reštaurátor Gustav Schütt
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Meno ako ornament v zbierke ľudového textilu Záhorského múzea v Skalici

Nové knihy / Správy
Bilancia roku 2020 v Záhorskom múzeu v Skalici (PhDr. Viera Drahošová)
Mojmír Benža: Záhorie a staré lexikóny (-red-)
Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria (Mgr. Dita Andrušková, PhD.)