Záhorie 1/2019

0
293
Baťov kanál v zime. Foto: RNDr. Ľubica Krištofová

PhDr. Viera Drahošová: Vážení a milí čitatelia
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Z prvých týždňov Československa na Záhorí
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Svadobné a kútne hrnce v etnografických zbierkach Záhorského múzea v Skalici
PhDr. Mária Zacharová: Spomienky na cisárske manévre v rokoch 1884 a 1902
Mgr. Veronika Chňupková: Petrovovešťania stavajú školu
PhDr. Jozef Špaček: Poznámky k diferenčnej slovnej zásobe skalického dialektu
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Vysťahovalci z Kuklova /Z dobovej tlače
Ing. Pavel Šantavý: Prvé výpočtové centrum v Skalici

Nové knihy / Správy
Tehdy Vtedy (Mgr. Ľudovít Košík)
Malá, ale poteší (PhDr. Mojmír Benža, PhD.)
Dva nové zborníky (Mgr. Pavol Vrablec, PhD.)
Zašifrované v génoch (Ladislav Švihran)
Pascalov tieň Jozefa Špačka (Milan Zelinka)
Prezentácia publikácií Záhorského múzea v Univerzitnej knižnici v Bratislave (-redakcia-)