piatok, 24 mája, 2024
Úvod Z histórie vianočných stromčekov – Mgr. Dita Andrušková, PhD. Vianočná výstava Hospodyňskej školy v Skalici, Album štátnej hospodyňskej školy v Skalici, 1921. Archív Záhorského múzea v Skalici

Vianočná výstava Hospodyňskej školy v Skalici, Album štátnej hospodyňskej školy v Skalici, 1921. Archív Záhorského múzea v Skalici

Vianočná výstava Hospodyňskej školy v Skalici, Album štátnej hospodyňskej školy v Skalici, 1921. Archív Záhorského múzea v Skalici
Vianoce v roku 1975, foto F. L. Slatinský. Archív Záhorského múzea v Skalici