XXIII. ročník (rok 2014)

0
1168

Antálková, Marcela: Martin Čulen, pedagóg, matematik a národný buditeľ z Brodského. 1, 2014, s. 22-24.
Bachratý, Bohumír, PhDr., CSc.: Sochár a pedagóg Alojz Drahoš – jubilant (správa). 2, 2014, s. 29-30.
Batka, Ľubomír, Mgr.: Daniel Jaroslav Bórik – (ne)zabudnutý hrdina. Spomienka pri 200. výročí narodenia. 5, 2014, s. 11-14.
Bednaříková, Jarmila, Doc., PhDr., CSc.: K jubileu Malovaného kraje. 6, 2014, s. 24.
Brezina, Peter, PhDr.: Ivan Jozef Doležal – orientalista, historik, publicista a prekladateľ, 5, 2014, s. 14-18.
Brezina, Peter, PhDr.: O firmách rodiny Slatinských v Senici. 4, 2014, s. 14-21.
Brezina, Peter, PhDr.: Záhorie v dobe prvej svetovej vojny (I. časť). 1, 2014, s. 4-9.
Brezina, Peter, PhDr.: Záhorie v dobe prvej svetovej vojny (II. časť). 2, 2014, s. 2-7.
Brezina, Peter, PhDr.: Záhorie v dobe prvej svetovej vojny (III. záverečná časť). 3, 2014, s. 2-8.
Drahošová, Oľga, PhDr.: Monografia o Záhorskej Bystrici (recenzia). 5, 2014, s. 28-29.
Drahošová, Oľga, PhDr.: Predstavujeme vlastivednú monografiu Zohor (správa). 3, 2014, s. 25-26.
Drahošová, Viera, PhDr., redakcia časopisu: Za Michalom Kalamenovičom (nekrológ). 1, 2014, s. 26-27.
Drahošová, Viera, PhDr.: Čriepky z dejín Senice (správa). 3, 2014, s. 28-29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Expozícia dejín Prietrže a pozoruhodnosti obce. 5, 2014, s. 24-27.
Drahošová, Viera, PhDr.: Kniha Záhoria 2013 (správa). 6, 2014, s. 25-26.
Drahošová, Viera, PhDr.: Náš rozhovor s PhDr. Petrom Michalovičom. 6, 2014, s. 16-23.
Drahošová, Viera, PhDr.: Príhovor. 1, 2014, s. 2-3.
Drahošová, Viera, PhDr.: Výstava Krása dreva v Skalici (správa). 3, 2014, s. 29-31.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Diagnóza osamelosti (recenzia). 1, 2014, s. 28-30.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Jubilujúci almanach Nitra a Záhorie. 5, 2014, s. 8-11.
Gašpar, Pavol: Príbeh raneného vojaka Pavla Gašpara. 3, 2014, s. 20-23.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Kanonik a prepošt Štefan Nemecskay z Dojča. 3, 2014, s. 13-18.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Rok Sedembolestnej Panny Márie (správa). 6, 2014, s. 25.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Sedembolestná a Záhorie. 6, 2014, s. 2-6.
Chromek, Stanislav, Mgr.: Prietržianska kalvária v Osuskom. 3, 2014, s. 19-20.
Janáčková, Dana, Mgr.: Jubilujúci scénograf Vladimír Suchánek (správa). 4, 2014, s. 28-29.
Juríčková, Božena, Mgr.: Obyčajná výstava? (správa). 3, 2014, s. 26-27.
Juríčková, Božena, Mgr.: Pramene Štefana Ortha (správa). 1, 2014, s. 31.
Juríčková, Viera: AMFO opäť v skalickom múzeu (správa). 4, 2014, s. 30-31.
Juríčková, Zuzana, Ing., PhD.: Milan Michal Harminc a jeho stavby na Záhorí. 2, 2014, s. 7-12.
Kalinová, Michaela, Mgr.: Románsky tehlový Kostol sv. Alžbety Uhorskej v Šaštíne-Strážach. 1, 2014, s. 10-16.
Kalivodová, Eva, RNDr., CSc. – Kalivoda, Peter, Ing.: Zahniezdi húska štíhla aj na Záhorí? 6, 2014, s. 13-15.
Karas, František, PhDr.: 45-ročný Spolok Záhorákov v Bratislave (správa). 1, 2014, s. 27-28.
Karas, František, PhDr.: Šaštínsky les počas 2. svetovej vojny. 6, 2014, s. 11-13.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Hroby kňazov a rehoľníkov na katolíckom cintoríne v Skalici. 5, 2014, s. 18-20.
Košíková, Marta Bariak: Jubileum Antona Srholca (správa). 3, 2014, s. 28.
Kováč, Michal, Mgr.: K problematike etymológie toponyma Vrádište. 6, 2014, s. 7-11.
Kršek, Jozef, Ing.: Príbeh o kríži. 2, 2014, s. 26-27.
Libušová, Eva: Spomienky na starečka Michala a prvú svetovú vojnu. 5, 2014, s. 21-24.
Lukáčková, Viera: Eva Fordinálová – Tajomné pramene v nás (recenzia). 2, 2014, s. 28-29.
Macejka, Martin, Mgr.: Dr. Ivan Dérer – rodák z Malaciek. 1, 2014, s. 19-22.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia XXIII. ročníka (r. 2014) časopisu Záhorie. 6, 2014, s. 30-31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Mást 1314 – 2014 (recenzia). 5, 2014, s. 28.
Michalovič, Peter, PhDr.: Ňikdo neví, co je voják, zakád neskusí… 3, 2014, s. 9-12.
Michalovič, Peter, PhDr.: Radošovský „Hurbánek” (správa). 2, 2014, s. 30-31.
Mráz, Peter, PaedDr., PhDr., PhD.: Pamätnica pre Jána Valenčíka – učiteľa v Senici. 1, 2014, s. 17-18.
Náhlik, Marián: Náhrobok významného šľachtica v Senici. 4, 2014, s. 6-8.
Náš rozhovor s PhDr. Vierou Drahošovou, riaditeľkou Záhorského múzea v Skalici. 2, 2014, s. 23-26.
Ondráčková, Ivana, MUDr.: Spomienka na RNDr. Ivana Panenku (správa). 1, 2014, s. 25-26.
Papp, Štefan, Mgr.: Imrich Kotvan a jeho vzťah k bernolákovskému hnutiu. 4, 2014, s. 11-13.
Pavlásková, Terézia, Mgr.: Učňovská mládež v Malackách v rokoch 1906 – 1923. 2, 2014, s. 12-17.
Prokeš, Svetozár, Ing.: Prvá svetová vojna a Stupava. 5, 2014, s. 2-7.
redakcia: Detský folklórny súbor Brodčánek 20-ročný (správa). 1, 2014, s. 30.
redakcia: Prvá svetová vojna a Záhorie (správa). 6, 2014, s. 26-28.
redakcia: Spomienky na Slovenskú búdu v Luhačoviciach (správa). 4, 2014, s. 26-28.
Repar, Stanislava, PhDr., PhD.: O knižnej novinke Terézie Kvapilovej (recenzia). 6, 2014, s. 28-29.
Toncrová, Marta, PhDr.: Dvojnásobné výročí Rudolfa Kučery (1884 Brno – 1964 Praha). 2, 2014, s. 17-23.
Valihora, Matúš, Mgr.: Starý hrad (správa). 5, 2014, s. 30-31.
Vandelia, Pavol: Veterlín a Čelo. 3, 2014, s. 23-24.
Vodička, Ľuboš, JUDr.: Pamiatky vojny na Dúbravskej Hlavici. 4, 2014, s. 2-6.
Vrábel, Ferdinand, PhDr.: Drobnosti z archívov – Pavel Blaho na turné v USA (Kto bol J. Honza?). 4, 2014, s. 21-22.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Historický seminár v Malackách (správa). 2, 2014, s. 31.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Kráľovská poľovačka v Malackách. 4, 2014, s. 8-11.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Nová expozícia Múzea Michala Tillnera v Malackách (správa). 3, 2014, s. 25.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Jubilejná výstava Vlasty Peltznerovej a Petra Polláka v Skalici (správa). 4, 2014, s. 23-24.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Róbert Haček – Život s paletou (správa). 4, 2014, s. 24-26.
Závodný, Andrej, PaedDr., PhD.: Potreba milovať (recenzia). 5, 2014, s. 29-30.
-PM-