Výstavy Záhorského múzea v Galérii u františkánov v Skalici

0
361

Názov podujatia: Františkáni v Skalici; Vinohrady, vinohrady…; Ľudový odev na Záhorí 

Miesto:  Galéria u františkánov v Skalici  

Dátum konania: 18. jún – 6. august 2021

Mesto Skalica a Záhorské múzeum v Skalici pripravili v Galérii u františkánov panelovú výstavu, pozostávajúcu z troch častí: Františkáni v Skalici (kurátor ThLic. Mgr. Martin Hoferka, ThD.), Vinohrady, vinohrady… (kurátor Mgr. Róbert Svíba) a Ľudový odev na Záhorí (kurátorka Mgr. Dita Andrušková, PhD., PhDr. Richard Drška). Ide o výber z najúspešnejších výstav Záhorského múzea v posledných rokoch.

Prvá Františkáni v Skalici približuje dejiny skalického františkánskeho kláštora Bolestnej Panny Márie so zameraním na duchovný a kultúrny odkaz. Založený bol observantmi v 1. polovici 15. storočia, v roku 1517 sa začlenil do novovzniknutej provincie Najsvätejšieho Spasiteľa. Kláštor počas svojej existencie zažil viacero zlatých, ako i temných období. Vzhľadom na osmanské nebezpečenstvo ho zvolili za sídlo vedenia provincie a otvorili v ňom rádovú teologickú školu. V 17. storočí museli mnísi viackrát opustiť kláštor pre vojenské nepokoje alebo ich činnosť prerušil mor. Po veľkom požiari v roku 1729 začali rehoľníci s generálnou barokovou prestavbou kostola i kláštora, kedy získali svoju terajšiu podobu.

Výstava Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok je venovaná tradičným podobám ľudového odevu na Záhorí. Mapuje lokálne formy sviatočného a obradového mužského a ženského odevu, vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá. Oboznámi návštevníka s podobami skalického, holíčskeho, šaštínskeho, senického, jablonického, moravskosvätojánskeho, malackého a plaveckého ľudového odevu v minulosti, charakterizuje tiež jednotlivé krojové komplety i rôzne krojové súčiastky.

Hlavným cieľom výstavy Vinohrady, vinohrady… bolo predostrieť návštevníkovi historické súvislosti rozvoja vinohradníctva v Skalici a blízkom okolí Pomoravia, predstaviť dôležité dokumenty dokladujúce spätosť vinohradníctva a vinárstva so Skalicou už z 15. storočia, ale i pôsobenie rôznych spolkových organizácií na rozvoj vinohradníctva, poukázať na neoddeliteľnú väzbu vinohradníckych tradícií s náboženským životom. Od sviatkov určujúcich začiatky niektorých prác vo vinici až po oslavy sv. Urbana, patróna vinohradníkov. Výstava sa snažila priblížiť i špecifiká vinohradníctva v Skalici: vývoj a vznik značky známeho Skalického rubínu, históriu firmy na výrobu striekačiek Jozefa Pokorného, charakteristický architektonický prejav vinohradníckych stavieb – skalických búd, dejiny Bratstva svätého Urbana v Skalici a i.

Výstava bude sprístupnená bez vernisáže.