Výstava Agrokomplex v Nitre

0
698
V rámci výstavy Agrokomplex v Nitre, ktorá sa konala od 21.8. do 25.8.2008 sa so svojím výstavným stánkom prezentoval i Trnavský samosprávny kraj. V jeho výstavných priestoroch sa predstavili prostredníctvom niekoľkých vybraných zbierkových predmetov viažucich sa k poľnohospodárstvu a korešpondujúcich s témou výstavy Agrokomplex Nitra aj jednotlivé múzeá Trnavského samosprávneho kraja, ku ktorým patrí i Záhorské múzeum v Skalici.