Vita incerta, mors certissima – historický seminár v Malackách

0
290

Názov podujatia:      VITA INCERTA, MORS CERTISSIMA –  Smrť a pochovávanie v dejinách Záhoria
Miesto:       Kultúrní domeček (kino Záhoran), Hviezdoslavova 3, Malacky Dátum konania:  7. novembra 2017 o 9.00 hod.

Múzeum Michala Tillnera v Malackách a Mestské centrum kultúry Malacky v súvislosti so sviatkom Všetkých svätých pozývajú verejnosť na historický seminár venovaný problematike smrti a pochovávania na Záhorí.
Návštevníci sa dozvedia o dávnych spôsoboch pochovávania v minulosti, fenoméne smrti, cholerových epidémiách a cintorínoch v Malackách. Pracovníčka Záhorského múzea v Skalici, etnologička Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD. porozpráva o tradičných pohrebných obyčajoch na Záhorí.
Pojem pohrebné obyčaje odkazuje na komplex obradov, zvykov a úkonov vykonávaných v súvislosti so smrťou a pochovaním zosnulého. Spájal sa s ním celý rad predstáv, magických úkonov a záväzných spôsobov správania sa. Súčasťou tradičného pohrebu bolo obriadenie a oblečenie zosnulého, zhotovenie truhly, uloženie a vystrojenie do truhly, zvonenie, prerušenie prác v dome a okolí, obradné oplakávanie, nočné bdenie pri mŕtvom, príprava jamy na cintoríne, úprava hrobu a samotný pohrebný obrad. V širšom zmysle sem patrili aj kar, úkony na počesť mŕtveho pri spomienkových dňoch, starostlivosť o hrob, cintorín, jeho navštevovanie a udržiavanie pamiatky zosnulého, ako aj celkové vnímanie posmrtného života.