Videá k výstave Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria

0
245

Aktuálna výstava Záhorského múzea v Skalici Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria, venovaná rodinným zvykom v minulosti sa zameriava na tri kľúčové udalosti v živote človeka: narodenie, svadbu a pohreb. Výstava sprístupňuje vyše 170 zbierkových predmetov a približne 200 fotografií zameraných na prostredie Záhoria a Myjavy konca 19. – 1. polovice 20. storočia.

Keďže je múzeum z dôvodu aktuálnych opatrení pre verejnosť dočasne zatvorené, pripravili sme pre vás sériu štyroch krátkych videí priamo z výstavy. Prvá, úvodná časť je venovaná jej všeobecnej charakteristike, následne vám raz týždenne v samostatných dieloch predstavíme vyššie uvedené tri hlavné časti výstavy. Sprevádzať vás bude kurátorka výstavy Dita Andrušková.

Narodenie

Prvá časť aktuálnej výstavy Záhorského múzea v Skalici je venovaná rodinným zvykom v minulosti spätým s narodením a krstom, ktoré sprevádzalo množstvo obradov a zvykov vzťahujúcich sa k matke a dieťaťu. K sprístupneným zbierkovým predmetom patria najmä detský obradový odev, vyšívané kútne plachty a hlinené kútne hrnce. Náznakovú scénu tvorí posteľ šestonedieľky s drevenou kolískou a figurínou dieťatka.

Svadba

Druhá časť aktuálnej výstavy Záhorského múzea v Skalici je venovaná rodinným zvykom, v minulosti spätými so svadobným cyklom. Približuje prípravy, priebeh svadby, ako aj zvyky v období posvadobnom. Zo zbierkových predmetov sú to najmä obradový a sviatočný odev a doplnky, úžitková keramika a ľudový nábytok. Súčasťou výstavy sú aj obradové odevné komplety na figurínach a náznaková scéna svadobnej hostiny.

Pohreb

Tretia časť aktuálnej výstavy Záhorského múzea v Skalici je venovaná tradičnému pohrebnému cyklu a zvykom vykonávaným v súvislosti so smrťou a pochovaním mŕtveho. V širšom zmysle je to aj udržiavanie pamiatky zosnulého a vnímanie posmrtného života. K vystaveným zbierkovým predmetom patria najmä smútočný odev, obradové textílie, predmety sakrálneho charakteru, ako aj náznaková scéna pohrebného sprievodu s odevnými kompletmi na figurínach.