Vianoce v Skalici

0
242

K  zvyklostiam vo vianočnom období v Skalici na začiatku 20. storočia patrili i predstavenia divadelných hier v Katolíckom kruhu. Písal ich najčastejšie skalický dekan Ľudovít Okánik, ktorého k tomu podnietil veľký záujem o divadlo, ako i jeho priamy dosah na ľudí, pretože si uvedomoval nedostatok náročnosťou i obsahom primeraných hier. Pre mládež použil príťažlivú vianočnú tematiku v hre Narodenie Pána, tlačou vyšla v roku 1900. Predstavenie bolo pre veľký úspech viackrát opakované. Z ďalších hier nasledovali Víťazstvo Mesiáša, vianočná hra s 3 dejstvami (1901), Príchod Spasiteľa (1902), vianočná hra so spevmi pre dospelú mládež, Vianoce dietok (1914), Mária zvíťazila (1919), vianočná hra s 3 dejstvami. V rukopise ostali hry Ježiško u chudobyŠtedrý večer, Pastieri betlehemskí, V horách betlehemských. Hry, ktoré vyšli tlačou, hrávali ochotníci aj v ďalších dedinách a mestách. Nešlo o obvyklé ľudové betlehemské hry, ale vychádzal pri ich tvorbe z biblických námetov a spájal ich s náboženskými i ľudovými piesňami, vianočnými hrami a básňami. Na Vianoce organizoval Katolícky kruh tiež Slávnosť vianočného stromčeka a bazáre.

Vo fonde Záhorského múzea sa nachádza fotografia, podľa popisu datovaná do roku 1910, na ktorej sú detskí účinkujúci v hre Ľudovíta Okánika V horách betlehemských: 1.Terézia Bránecká, 2. Janko Súnyi, 3. Alžbeta Fóriška, 4. Pavel Blaho, 5. Vlado Blaho, 6. Anna Vašečková, 7. Anna Kadlečíková, 8. Marcel Pinkalský, 9. Mária Kadlečíková, 10. Ján Blaho, 11. Anna Kadlečíková, 12. Júlia Nováková, 13. Zuzka Hránková, 14. Ján Osvald, 15. František Rublík, 16. Ján Horváth, 17. Mária Bránecká, 18. Anna Špačková, 19. František Buchta.
Možno na nej nájdete i svojich starých a prastarých rodičov.