Uvedenie monografie Borský Mikuláš

0
328

V pondelok 3. októbra 2022 sa v priestoroch Domu kultúry v Borskom Mikuláši uskutočnilo slávnostné uvedenie monografie „Borský Mikuláš“, ktorej zostavovateľom a vydavateľom pre obec bolo Záhorské múzeum v Skalici. Knihu do života uviedli čestní občania obce Eva Fordinálová, Stanislav Májek a Jozef Šimonovič, starosta obce Róbert Macek, zostavovateľka monografie Viera Drahošová a kultúrna referentka obce Oľga Cintulová. Autorskému kolektívu boli odovzdané čestné uznania za prispenie do monografie. V kultúrnom programe podujatia sa predstavil Chrámový zbor z Borského Mikuláša.

Monografiu je možné zakúpiť na Obecnom úrade v Borskom Mikuláši.