Třebíz vo fotografii Pavla Vychodila

výstava fotografií

0
729

Výstavu usporiadalo Vlastivedné múzeum Slaný a Záhorské múzeum Skalica v priestoroch prísalia Domu kultúry v Skalici

termín: 14. 9. – 28.9.

K spolupráci múzeí prišlo na základe partnerstva miest Skalica a Slaný.

Pavel Vychodil sa narodil 18.12. 1949 v Slanom. Fotografia je jeho celoživotným koníčkom, zameriava sa najmä na krajinu, historické pamiatky a reportážnu fotografiu kultúrno-spoločenského diania. Jeho spolupráca s Vlastivedným múzeom Slaný trvá od roku 1987.

Ako súčasť Vlastivedného múzea v Slanom bolo v roku 1975 otvorené Národopisné múzeum Slánska v Třebízi.

Třebíz je malá poľnohospodárska obec neďaleko mesta Slaný so zachovanou charakteristickou dispozíciou návsi, okolitých statkov a domov. Na rozdiel od ostatných múzeí v prírode je národopisné múzeum Třebíz budované na základe zachovania a obnovy pamiatok in situ – v prirodzenom prostredí. Zachováva vonkajší vzhľad ľudových stavieb a vo vybraných objektoch spôsob bývania a života vidieckej rodiny. Hospodárske budovy spolu s poľnohospodárskym náradím dokladajú podmienky práce roľníkov.