TESLÍK, Jozef (24. 2. 1868 Brno – 2. 4. 1928 Skalica), TESLÍK, Gustáv

0
147
Teslík Jozef

Pôsobenie: Majitelia škarniclovskej tlačiarne (Jozef v rokoch 1897 – 1928, jeho syn Gustáv v rokoch 1932 – 1951)

Svojou vydavateľskou činnosťou pokračovali v tradícii škarniclovskej tlačiarne dôrazu na náboženskú literatúru a podporu slovenskej literatúry a publicistiky. Jozef Teslík vydával okrem náboženských publikácií aj politické brožúry, ľudovýchovné a hospodárske príručky, spolkové stanovy, učebnice, beletriu, literatúru pre deti a mládež, preklady a časopisy, medzi nimi aj mesačník Hlas (1894 – 1904), Katolícke noviny (1904 – 1906), Slovenský obzor (1907 – 1908), Stráž na Sione (1915 – 1916), úradné noviny Sloboda (1918 – 1921), Pokrok (1921 – 1922). Po smrti Jozefa Teslíka tlačiareň viedla jeho manželka Jozefína a od roku 1932 do znárodnenia v roku 1952 syn Gustáv.

Literatúra: Slovenský biografický slovník VI. Martin : Matica slovenská, 1994. s. 46.