sobota, 13 apríla, 2024

Západná fasáda domu v roku 1956.

Vstup do pekárne na južnej strane v roku 1938, vpravo majiteľ František Príkazský, vľavo jeho nevesta Františka, vnučky Oľga a Júlia, v strede predavačka Procházková. Foto: archív P. Brezinu
Klenák portálu s nápisom a letopočtom 1675. Foto: M. Smoláková