Synagóga v Stupave

Peter Juza

0
748
Hlava seniorátu rodiny Pálffyovcov, gróf Mikuláš Pálffy vydal 1.1.1722 listinu osobitných privilégií stupavským Židom. Túto listinu signoval aj židovský richtár Sanvit Geiringer. Mimo iné obsahovala i súhlas so stavbou synagógy v Stupave s odkazom, že možno postaviť aj novú, ak by stará nestačila.
V roku 1800 sa blížila realizácia dostavania synagógy /úplne bola dokončená v roku 1803/. Dovtedy sa obrady konali v budove patriacej panstvu. Rýchlosť dostavby ovplyvnil dar vo výške 1.000 florénov, ktoré venoval viedenský Herschel Kahn. V roku 1809, keď do Stupavy vtiahli napoleonské vojská, stala sa synagóga miestom dramatických udalostí. V predvečer najväčšieho židovského sviatku „Dňa zmierenia“ bolo 20 najznámejších židovských občanov odvedených zo synagógy z dôvodu podozrenia zo sprisahania. Až na intervenciu Salme Metza u samotného cisára vo Viedni sa vec vyriešila a podozriví sa vrátili ako nevinní. Táto udalosť je zvečnená na mramorovej tabuli.
K dôležitosti postavenia židovskej obce v Stupave treba poznamenať, že k stupavskému rabinátu patrilo 22 obcí od dnešnej Kuchyne až po Raču /dnes súčasť Bratislavy/, čo znamenalo 154 stupavských židovských rodín a 170 rodín z okolitých obcí.
Budova synagógy je dnes v značne zlom technickom stave. V ostatnom období slúžila ako sklad. Dnes sa uvažuje o jej rekonštrukcii a využítí buď ako ústrednej židovskej knižnice na Slovensku alebo ako kultúrneho stánku.
Synagóga stojí blízko grófskeho kaštieľa na brehu malého potoka, ktorý slúžil ako zdroj miestnemu mlynu. Má rozmery 17 x 23,5 m.
Vchod pre ženy vedie zvonka zo západnej strany. Hlavný vchod smeruje po línii západ – východ. Prechodom cez malú predsieň sa dostaneme do hlavnej siene, kde sú uprostred štyri valcovité stĺpy, ktoré nesú klenbu a delia priestor na dvanásť častí. Na klenbách a stenách sú ešte dnes, a to napriek tomu, že sa o synagógu nik nestaral, viditeľné kobaltové a tmavočervené maľby. Nemal sa vlastne ani kto starať. Posledných 300 židov muselo zo Stupavy odísť v roku 1943. Posledným rabínom bol Mork Herzog, ktorý zomrel v r. 1943 vo chvíli, keď preňho prišla gardistická hliadka a chcela ho deportovať … Stupavská syngóga je postavená podľa vzoru poľských synagóg zo 17. storočia.
Oproti synagóge bol postavený dom, v korom býval rabín a kde boli zasadacie siene rabinátu a obce.