Striekačky zo Skalice

0
347
Výrobky firmy Pokorný s reklamným predmetom. Archív Záhorského múzea v Skalici

V druhej polovici 19. storočia voška viničová koreňová – fyloxéra spôsobila katastrofu nemajúcu obdobu v histórii vinohradníctva. V Bratislave sa objavila v roku 1870, na Morave v osemdesiatych rokoch 19. storočia, v Mokrom Háji je doložená v roku 1896. Vyhynuli a zrušené boli postupne celé vinohrady. S obnovou sa začalo v dvadsiatych rokoch 20. storočia, kedy vinohradníci začali pestovať odolné, ale nekvalitné odrody. Vo výsadbe kvalitných ušľachtilých odrôd  pokračovali znovu, až keď sa začali používať štepené sadenice na podpníky z odolného amerického viniča.
Okolo roku 1905 priviezla skalická rodina Mittákovcov medzi prvými striekačky z Viedne. Po roku 1920 začala fungovať v Skalici firma Jozefa Pokorného, ktorá vyrábala ručné i pojazdné striekačky pre domácu potrebu i export. Jozef Pokorný, vyučený klampiar, pochádzal z Brna a do Skalice sa prisťahoval po 1. svetovej vojne. Svoj prvý vinohradnícky postrekovač zhotovil v roku 1918. V nasledujúcom období prišlo k rozmachu firmy. Kvalita a popularita striekačiek bola docenená nielen v Skalici a okolí, no uznania sa im dostalo i na celoštátnych i medzinárodných výstavách.
Pri politických zmenách po 2. svetovej vojne bola firma znárodnená. V nasledujúcom období pokračovala výroba striekačiek v závode s novým názvom Kodreta Myjava. Jozef Pokorný i naďalej pokračoval v patentovaní nových výrobkov.