Spomienkové podujatie na príchod Dočasnej vlády do Skalice

0
626
Dňa 6. novembra sa pri príležitosti 94. výročia príchodu Dočasnej vlády do Skalice uskutočnilo spomienkové podujatie, na realizácii ktorého sa podieľali a na ktorom sa zúčastnili pracovníci Záhorského múzea v Skalici. Udalosť historicky priblížil historik Záhorského múzea ThLic. Mgr. Martin Hoferka, ThD.
Podujatie sa konalo za účasti predstaviteľov verejnej správy a miestnej samosprávy, študentov a žiakov miestnych škôl.