Spomienková slávnosť na Jána Hollého v Borskom Mikuláši pri príležitosti 160. výročia jeho úmrtia 26. apríla 2009

0
540