Spoločenský život v Skalici vo svetle dobových pozvánok a plagátov

vernisáž výstavy

0
773