Sídlo Záhorského múzea v Skalici

0
1857
Hlavná budova múzea, tzv. Mittákovský dom

Mittákovský dom je jedným z významných meštianskych domov, postavených pôvodne v renesančnom slohu. Situovaný je na rohu severnej časti námestia s Kráľovskou ulicou. Podľa archívnych prameňov ho v roku 1510 zakúpil rod Žerotínovcov, ktorý dostal Skalicu do zálohu od kráľa Ferdinanda. V roku 1551 prešiel kúpou spolu s príslušnými majetkami a výsadnou listinou Petrovi Pálfimu z grófskeho rodu Pálfiovcov z Erdödu, ktorý si z neho vytvoril jednu zo svojich rezidencií v Uhorsku. Dom do dnešnej podoby vznikol spojením a prestavbou dvoch stredovekých domov v prvej tretine 17. storočia, v rokoch 1780 – 1800 prišlo k jeho obnove. Neorenesančnú podobu získal na prelome 19. a 20. storočia, kedy bol vo vlastníctve rodiny Mittákovcov, podľa ktorých nesie pomenovanie. Fasáda je bohato zdobená rímsami, šambránami a atikou. V dvoch miestnostiach sú zachované renesančné klenby, spočívajúce na masívnom stredovom pilieri. Z uličnej fasády má priechod, z ktorého vedie schodisko na poschodie. Patrí medzi niekoľko zachovaných domov s výpustkom do ulice. Jeho historické priestory boli renovované a od konca roku 1989 sú sídlom Záhorského múzea, s výstavnými priestormi na prízemí.