Seminár o ľudovej piesni

0
798

Spolok hudobného folklóru pri SHÚ
Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici
Mesto Skalica

Tlačová správa

Názov podujatia:        Seminár o ľudovej piesni 2016
                                  Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní
Miesto:                       Dom kultúry – malá sála, Námestie slobody 11, 909 01 Skalica
Dátum konania:          sobota 19. novembra 2016 od 10.00 hod.
Garanti seminára:       Peter Michalovič a Stanislav Dúžek                                   

Podujatie je koncipované ako každoročne organizovaný odborný seminár určený členom Spolku hudobného folklóru a ďalším odborníkom, metodikom, pedagógom a aktívnym folklórnym interpretom. Jeho dramaturgiu tvoria príspevky vopred vybraných znalcov v tejto oblasti a diskusia, ďalej sprievodné podujatia, obsahom súvisiace so zameraním seminára.
Ústrednou témou seminára v roku 2016 bude edičná činnosť a problémy publikačného spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu v oblasti západného Slovenska, Záhoria a slovensko-moravského pomedzia. Ďalšou z tém budú otázky spojené so spôsobom uchovávania ľudovej hudobnej kultúry v múzeách a o jej šírení, propagácii či scénickom spracovaní hudobného folklóru. Podujatie je z hľadiska zvolených tém i spätnej väzby a aplikovateľnosti prezentovaných dát mimoriadne aktuálne.
Autori príspevkov: Ondrej Demo, Stanislav Dúžek, Samuel Smetana, Kateřina Kovaříková, Lucie Uhlíková, Stanislav Grich, Helena Jurasovová-Blahová, Jozef Lehocký, Peter Obuch, Peter Michalovič.

viac fotografií nájdete na: http://www.folklorika.sk/galeria/seminar-o-ludovej-piesni-2016-skalica.

Predchádzajúci článokIrena Pišútová – Fajansa na Slovensku, prezentácia publikácie
Ďalší článokPredvianočný koncert Záhorského múzea v Skalici pri príležitosti 25. výročia časopisu Záhorie