ŠEFRÁNEK, Július (15. 7. 1906 Skalica – 13. 5. 1973 Bratislava

0
138
Šefránek Július

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1918 – 1924), právo na Karlovej univerzite v Prahe (1924 – 1928)

Pôsobenie: Redaktor Rudého práva (1928), redaktor Pravdy a prílohy Kosák v Ostrave (1928 – 1929), zástupca šéfredaktora Rudého práva v Prahe (1929 – 1931), vedúci tajomník Krajinského vedenia KSČ na Slovensku (1931 – 1932), politický pracovník a novinár v Bratislave (1932 – 1933), vedúci a zodpovedný redaktor Ľudového denníka (1935 – 1936), Slovenských zvestí v Bratislave (1936 – 1938), šéfredaktor Pravdy (1945 – 1946), zástupca a vedúci oddelenia propagácie a agitácie na ÚV KSS (1948 – 1953), odborný asistent a vedúci Katedry základov marxizmu-leninizmu (1953 – 1970), prorektor (1954 – 1955) a rektor (1955 – 1959) Univerzity Komenského v Bratislave, profesor vedeckého komunizmu v Ústave marxizmu-leninizmu na Univerzite Komenského v Bratislave (1970 – 1973)

Politický pracovník, novinár, vysokoškolský pedagóg, venoval sa aj prekladateľskej činnosti z nemčiny, ruštiny a češtiny.

Literatúra: Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992. s. 441.

Predchádzajúci článokŠIMONOVIČ, Michal (30. 4. 1874 Skalica – 28. 2. 1919 Myjava)
Ďalší článokŠEDÝ, Jozef (10. 2. 1750 Skalica – 21. 9. 1829 Nitra)