ŠEDÝ, Jozef (10. 2. 1750 Skalica – 21. 9. 1829 Nitra)

0
37

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Komárne, Ostrihome a Nitre, filozofia v seminári v Nitre, rímskokatolícka teológia v Trnave

Pôsobenie: Profesor cirkevných dejín v seminári v Nitre (1774 – 1778), farár v Diviakoch, dekan vo Vesteniciach, farár v Bošanoch, nitriansky kanonik (1792), rektor seminára v Nitre (1800), riaditeľ biskupského gymnázia v Nitre (1801 – 1826), volený biskup pristinský (od r. 1822), veľprepošt a titulárny biskup pristinský (od r. 1824)

Biskup, mecén, spisovateľ. Bol členom Slovenského učeného tovarišstva, podporoval slovenskú tlač, zakladal dobročinné spolky, podporoval štúdiá synovca Fraňa Madvu a F. V. Sasinka.

Literatúra: BUCHTA, J., SLOBODA, J., VIESTOVÁ, Z. et al. Skalica v minulosti a dnes. Bratislava : Obzor, 1968. s. 337; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1315-1316.

Predchádzajúci článokŠEFRÁNEK, Július (15. 7. 1906 Skalica – 13. 5. 1973 Bratislava
Ďalší článokŠČASNÝ, Jozef (10. 4. 1813 Borský Peter – 1. 12. 1889 Bratislava)