RUSKO, Vladimír, Mgr. art. (14. 6. 1935 Skalica – 28. 11. 2019 Bratislava)

0
38
Rusko Vladimír, Mgr. art.

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1950 – 1953), Vysoká škola pedagogická (1953 – 1957), Vysoká škola múzických umení, odbor dramaturgia (1962 – 1967)

Pôsobenie: Učiteľ na základných školách v Kopčanoch a v Malackách, metodik v osvetových strediskách v Malackách a v Bratislave, režisér Slovesnoumeleckej realizácie v Československom, resp. Slovenskom rozhlase (od 1960), pedagóg na VŠMU a Štátnom konzervatóriu

Rozhlasový režisér, dramaturg, pedagóg. Režíroval viac ako 800 rozhlasových hier, dramatizácií a relácií, pričom sa špecializoval najmä na réžiu umeleckého prednesu poézie. Občasne režíroval aj v televízii a v divadle. Napísal tiež teoretické práce: O problematike a zásadách prístupu prednášača k umeleckému prednesu, Javisková reč a umelecký prednes, Technika prednesu, Réžia umeleckého prednesu I a II. Bol držiteľom mnohých cien a vyznamenaní.

Literatúra: Pamätná tabuľa Vladimírovi Ruskov. Dostupné na: ˂https://www.noveslovo.sk/c/Pamatna_tabula_Vladimirovi_Ruskovi˃; Vladimír Rusko. Dostupné na: ˂https://www.osobnosti.sk/osobnost/vladimir-rusko-1703˃.