ROY, Vladimír (17. 4. 1885 Adamovské Kochanovce – 6. 2. 1936 Nový Smokovec)

0
87
Roy Vladimír

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1895 – 1899), evanjelické lýceum v Bratislave (1899 – 1905), teológia a filozofia na Evanjelickej teologickej akadémii v Bratislave (1905 – 1909) a na univerzite v Edinburghu

Pôsobenie: Kaplán v Liptovskom Mikuláši, Starej Turej a Budapešti (1909 – 1910), farár v Púchove (1912 – 1914), príslušník rakúsko-uhorskej armády (1914 – 1918), farár v Púchove (1919 – 1925) a v Bukovci (1927 – 1934)

Básnik, prekladateľ, evanjelický kňaz, predstaviteľ slovenskej literárnej moderny. Prvé básnické zbierky Keď miznú hmlyRosou a tŕním vyšli v roku 1921. Písal intímnu, ľúbostnú, prírodnú lyriku a reflexívnu poéziu. Bol ovplyvnený Františkom Votrubom, Ivanom Kraskom, ale aj poéziou staršej generácie – Hviezdoslavom a Vajanským. Jeho starým otcom bol Jozef Miloslav Hurban. Prekladal z angličtiny, nemčiny, francúzštiny a maďarčiny.

Literatúra: BREZINA, J. Básnik Vladimír Roy. Bratislava, 1961; GÁFRIK, M. Poézia slovenskej moderny. Bratislava : Veda, 1965. s. 267-301; Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992. s. 128-129.