RIEGLER–SKALICKÝ, Ernest (12. 1. 1890 Skalica – 20. 3. 1968 Bratislava)

0
141

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trenčíne (1904 – 1908), matematika a fyzika na Kolégiu J. Eötvösa v Budapešti (1908 – 1913), nemčina, maďarčina, filológia, pedagogika a filozofia na univerzite v Budapešti, organ a kompozícia na Lisztovej hudobnej akadémii v Budapešti (1920 – 1925)

Pôsobenie: Profesor na dievčenskom gymnáziu (1913 – 1938), profesor organovej hry a organológie na Lisztovej hudobnej akadémii v Budapešti (1927 – 1947), hlavný organista baziliky sv. Štefana (1923 – 1940), profesor organovej hry na Štátnom konzervatóriu (1947 – 1949) a na VŠMU v Bratislave (1949 – 1962)

Organový virtuóz, organológ, hudobný pedagóg. Zakladateľ slovenského koncertného organového umenia, vystupoval ako koncertný organista v mnohých európskych mestách. Pedagóg známych slovenských a maďarských organistov. Ako organový referent katolíckych kostolov v Budapešti viedol stavbu tamojších organov. Podľa jeho dispozícií boli postavené organy aj na Slovensku a v ďalších európskych krajinách.

Literatúra: ČÍŽIK, V. Slovenskí koncertní umelci 1. Bratislava : Slovenský hudobný fond, 1974. s. 17; Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992. s. 86.