RAKOLUPSKÝ, Ján (Joannes Rakolupsky de Rakolup et utraque Chocholna, magister artium et philosophiae, iuris, u candidatus) (1605 – 10. 9. 1680 Skalica)

0
26

Štúdium: Univerzita v Grazi, v Trnave, pravdepodobne aj vo Viedni a v Prahe.

Pôsobenie: Notár v Skalici (1637 – 1680)

Právnik, odborný spisovateľ, venoval sa aj historiografii a prírodným vedám. V Skalici viedol mestskú kroniku, spracoval mýtny poriadok, staral sa o bezpečnosť mestských písomností, zastupoval mesto na taverníckom súde a na sneme v Bratislave, napísal aj dielo z oblasti matematiky, ktoré sa však nezachovalo. Po smrti dal mestu k dispozícii svoj dom so želaním, aby v ňom milosrdní bratia založili ústav pre chorých.

Literatúra: BUCHTA, F. Skalica a Záhorie. Skalica : Formát, 2008. s. 41-43; Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992. s. 31.