Prezentácia publikácie Peter Michalovič – Ľudová nástrojová hudba na Záhorí

0
1708

Vo štvrtok 18. februára 2016 o 16.00 hod. sa v Záhorskom múzeu v Skalici uskutoční prezentácia publikácie etnomuzikológa PhDr. Petra Michaloviča. Monografia ĽUDOVÁ NÁSTROJOVÁ HUDBA NA ZÁHORÍ – Jej štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení sa na 171 stranách podrobnejšie zaoberá ľudovou hudbou v záhorskom regióne s dôrazom na jej inštrumentálnu podobu. V kapitolách (Vymedzenie záhorského hudobného dialektu /Najstaršie písomné pramene ľudovej hudobnej kultúry; Signálne a sólové nástroje v ľudovej hudobnej tradícii; Gajdy a gajdošská tradícia; Sláčikové a sláčikovo-cimbalové hudby /Sprievodné nástroje v sláčikovej hudbe; Heligónka, harmonika a ďalšie aerofóny v ľudovej hudbe /Tanečné svadobné kapely a ich repertoár; Dychové kapely a tradičná hudba; Ľudová hudba a tanec; Ľudová hudba – mestské prostredie a folklorizmus; Pramene a literatúra) členených sčasti chronologicky, ale najmä so zameraním na jednotlivé hudobné nástroje a ich zoskupenia, sa venuje herným štýlom, repertoárom a najmä konkrétnym mapovaním muzikantských osobností v jednotlivých obciach Záhoria.
Knihu je možné zakúpiť v Záhorskom múzeu v Skalici a jej cena je 17,- €.