Prvá svetová vojna a Záhorie – vernisáž výstavy a prezentácia publikácie v Univerzitnej knižnici v Bratislave

0
1392