Prvá svetová vojna a Záhorie

0
1220

 Tlačová správa

Názov podujatia:     Prvá svetová vojna a Záhorie

Miesto:                     Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica

Dátum konania:      piatok 24. októbra 2014 o 16.00 hod.

                               výstava potrvá do 28. novembra 2014

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici prináša svojim návštevníkom výstavu pri príležitosti 100. výročia začatia prvej svetovej vojny – Prvá svetová vojna a Záhorie.
Výstava je tvorená textovou časťou, doplnenou trojrozmernými predmetmi. Panelovou formou prináša prehľad vývoja vojny v súvislosti s regiónom Záhoria (mobilizácia; jednotky armády, v ktorých Záhoráci bojovali; vojenské nemocnice; zajatecké tábory; cintoríny; československé légie; zázemie; pamätníky).
Trojrozmerná časť výstavy prezentuje zbrane (pušky, šable, bodáky, náboje, granáty), predmety viažuce sa k jednotlivým vojakom (vojenské kufre, známky, čutory, ešusy, pamätné listy, poľná pošta, fotografie, denníky), tlačoviny (plagáty, výzvy, nariadenia, mapy, prílepy), predmety tzv. zákopového umenia (vázy z nábojníc, prstene a pod.), fotografie, pamätné predmety (hrnčeky, tanieriky s podobizňami cisára a členov cisárskej rodiny) a niekoľko súčastí uniforiem. Atmosféru doby dotvárajú predmety ako nábytok, bytové doplnky, kríže, obrázky.
Predmety, tlačoviny, listy, fotografie pochádzajú zo zbierok Záhorského múzea, Štátneho archívu v Bratislave – pobočky Skalica i od súkromných osôb, ktoré v reakcii na výzvu Záhorského múzea uverejnenú v médiách zapožičali množstvo svojich osobných pamiatok na rodinných príslušníkov, ktorí vo vojne bojovali (45 reakcií, získaných 1314 ks fotografií, 285 ks dokumentov, 11 príbehov a 278 ks trojrozmerných predmetov).