PRÍKASKÝ, Mansvét Ignác (2. 2. 1866 Skalica – 27. 9. 1929 Malacky)

0
7

Štúdium: Gymnázium v Skalici, formácia vo františkánskej reholi, filozofia v Šebeši, teológia v Skalici a v Hlohovci

Pôsobenie: Misionár, kazateľ, predstavený kláštora v Žiline

Kazateľ, cirkevný historik. Staral sa o vedenie a formovanie terciárov, zostavil publikáciu o histórii, náboženskom, kultúrnom a sociálnom význame františkánskej rehole Pamiatka sedemstoročného jubileuma rádu sv. Františka (1909).

Literatúra: GAJDOŠ, V. J. Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, 1979, s. 142-143; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1121.