Prijatie na radnici

0
177
Foto: Róbert Svíba

V stredu 13. marca 2019 prijala primátorka Mesta Skalica Ing. Anna Mierna v obradnej sieni radnice riaditeľku Záhorského múzea v Skalici PhDr. Vieru Drahošovú pri príležitosti jej významného životného jubilea. Jubilantka sa zapísala do Pamätnej knihy mesta Skalica a následne prijala gratulácie od hostí, priateľov a kolegov. V mene kolektívu pracovníkov Záhorského múzea v Skalici jej želáme pevné zdravie a všetko najlepšie!