PRÍHODA, Pavel (10. 10. 1840 Skalica – 15. 7. 1908 Borský Mikuláš)

0
56
Príhoda Pavel

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Uherskom Hradišti a Trnave, rímskokatolícka teológia v Ostrihome

Pôsobenie: Kaplán v Gbeloch (1865 – 1877), administrátor farnosti v Skalici (1877 – 1879) a v Petrovej Vsi, farár v Štefanove (1879), dekan v Borskom Svätom Mikuláši (1888 – 1908)

Ľudovýchovný pracovník, spisovateľ, prekladateľ, včelár. Vlastné i preložené kázne, poviedky a novely uverejňoval v časopisoch Cyrill a Method a jeho prílohe Vojtech, Kazateľ (1874 – 1880), Kazateľňa (1887), Sion (1869 – 1870). Odborné práce so včelárskou tematikou publikoval v časopise Daniela Licharda Obzor. Knižne vyšiel jeho preklad poviedok K. Schmida Ružový kríčok. Čerešne (1865 – 1866). Organizoval ochotnícke divadlo, v Gbeloch založil prvý čitateľský spolok so slovenskými knihami a časopismi na Záhorí, prostredníctvom prednášok propagoval včelárstvo, ovocinárstvo a záhradkárstvo a sám sa venoval zdokonaľovaniu metód chovu včiel. Patril medzi spoluzakladateľov gymnázia v Kláštore pod Znievom a pôsobil ako podpredseda a člen výboru Spolku sv. Vojtecha.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1121.