Prezentácia publikácií Záhorského múzea v Skalici v Univerzitnej knižnici v Bratislave

0
213

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici
Univerzitná knižnica v Bratislave
Hudobné centrum – príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
 
Tlačová správa

Názov podujatia:    Prezentácia Záhorácké pjesňičky a ďalšie publikácie
                             Záhorského múzea v Skalici
Miesto:                  prednášková miestnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave, Ventúrska 11
Dátum konania:     streda 6. marca 2019 o 17.00 hod.

Záhorské múzeum v Skalici uskutoční v Univerzitnej knižnici v Bratislave pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc a  prebiehajúcej výstavy Ľudový odev na Záhorí prezentáciu svojej edičnej činnosti. Dôraz bude venovaný publikácii vydanej v spolupráci s Hudobným centrom v Bratislave Janko Blaho: Záhorácké pjesňičky – súborné vydanie. Viac ako osemstostranové vydanie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. V rámci prezentácie knihy sa prihovoria dvaja hlavní autori nového súborného vydania Vladimír Godár a Peter Michalovič. Z výstupov posledného obdobia záujemcom odborní pracovníci a autori v skratke priblížia monografie Tradičný odev Záhoria Mojmíra Benžu, Mestská správa Skalice do roku 1711 Richarda Dršku, Otec a syn národa Evy Fordinálovej, monografiu Skalica autorského kolektívu, Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. – 18. storočí Martina Hoferku, reedíciu publikácií Skalica 1918V službách človečenstva Viery Lukáčkovej, periodické tlače časopis ZáhorieZborník Záhorského múzea, katalógy k výstavám a ďalšie. Prezentácia publikácií bude spojená s ich predajom.

V kultúrnom programe večera sa predstavia členovia ľudovej hudby Skaličan s primášom Petrom Michalovičom.

Predchádzajúci článokA ako animátor
Ďalší článokPrijatie na radnici