Prezentácia publikácií prof. Evy Fordinálovej

0
1212

Tlačová správa

Názov podujatia:        Prezentácia publikácií Evy Fordinálovej
Miesto:                       Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:          štvrtok 17. marca 2016 o 16.00 hod.                      

V Záhorskom múzeu v Skalici sa uskutoční prezentácia publikácií Evy Fordinálovej Mystika Záhoria II., Otec a syn národa. Vzťah Jána Hollého a Ľudovíta Štúra a Jozef Miloslav Hurban – Hlboké, ktoré vydalo Záhorské múzeum v roku 2015.
Prof. Eva Fordinálová, vysokoškolská pedagogička, literárna historička a poetka sa v literárnohistorickom bádaní zameriava na problematiku staršej slovenskej literatúry a národného obrodenia, predovšetkým na osobnosť Jána Hollého. Vo výskumnej práci i v básnickej tvorbe nachádza podnety a inšpirácie v rodnom Záhorí. Svoj intenzívny vzťah k rodisku vyjadrila vo viacerých básnických zbierkach a zamysleniach (Mystika Záhoria, Vôňa Záhoria). Neskôr sa ako poetka predstavila zbierkami vyzretej duchovnej lyriky (Stretlo ma svetlo, Chystám Ti miesto). Dlhoročne pôsobí v redakčnej rade časopisu Záhorského múzea Záhorie. Odborné práce publikuje v domácich i zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch.
Ťažiskom prezentácie bude priblíženie knihy básní a esejí Mystika Záhoria II, voľne nadväzujúcej na vydanie v roku 2013. Obsahuje 5 básní a 30 krátkych esejí s osobnými výpoveďami autorky, zakorenenej v rodnom milovanom kraji Záhoria. Texty prednesú Jana Koutná, Gabriela Špörkerová, Michaela Hazlingerová a Viera Drahošová. Publikácia je dotvorená fotografiami Richarda Dršku, Martina Hoferku, Petra Michaloviča, Viery Drahošovej, Róberta Svíbu a Pavla Vandeliu a súčasťou prezentácie bude i premietanie fotografií týchto autorov.
Významným dielom je svojím obsahom útla kniha Otec a syn národa s podtitulom Vzťah Jána Hollého a Ľudovíta Štúra, v ktorom autorka ako najlepšia znalkyňa Jána Hollého poukazuje na veľký vplyv jeho diela na štúrovskú generáciu. Kniha bola uvedená v rámci seminára o štúrovcoch na Záhorí a spolu s publikáciou Jozef Miloslav Hurban – Hlboké, ktorá vyšla ako sprievodný materiál k expozícii J. M. Hurbana v Hlbokom budú priblížené čitateľskej verejnosti.