Prezentácia knihy Evy Fordinálovej v Lábe

0
636
Klub lábskych žien, Miestna ľudová knižnica v Lábe v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici usporiadali pri príležitosti Mesiaca knihy prezentáciu knihy autorky Evy Fordinálovej Chystám Ti miesto, ktorá sa uskutočnila 11. 3. 2008 od 18.00 na Obecnom úrade v Lábe.