PRESL, Anton (1718 Uherské Hradište – 8. 4. 1785 Skalica)

0
20

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi v Hlohovci), teológia v Beckove (1734 – 1736) a iných rehoľných školách

Pôsobenie: Kazateľ Uherskom Hradišti (1758), gvardián františkánskeho kláštora v Skalici (1760 – 1763), kazateľ a učiteľ teológie a filozofie v Uherskom Hradišti (1765) a v Žiline (1766), gvardián v Skalici, kazateľ a profesor v Temešvári (1769), Skalici (1771), gvardián v Skalici (od r. 1771)

Kazateľ, filozof, propagátor slovenčiny. V Skalici vydal výklad vnútorných predpisov františkánov Gruntownj a krátky wýklad na regulu bratrůw menssych swatého otce Frantisska (1767) aj pravidlá duchovného života františkánskej rehole Spráwa duchowná na pěti slowách rádu serafinského gruntowně založená (1768). Obe diela sú napísané v skalickom nárečí, ktorý Presl pokladal za slovenský jazyk. V rukopise zanechal deväť filozoficko-teologických rozpráv.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1119-1120.

Predchádzajúci článokPRÍHODA, Pavel (10. 10. 1840 Skalica – 15. 7. 1908 Borský Mikuláš)
Ďalší článokPÖSTÉNYI, Ján (27. 7. 1891 Kuklov – 26. 10. 1980 Trnava)