Publikácie

0
4254

Edičná činnosť múzea súvisí s jeho výskumnou a prezentačnou činnosťou, vydáva monografie, ako i iné neperiodické a periodické tlače.
Popri drobných tlačiach a propagačnom materiáli vydalo múzeum v rokoch 1971-1974 štyri ročníky Zborníka Záhorského múzea a v súčasnosti vo vydávaní pokračuje. Od roku 1992 vydáva s dvojmesačnou periodicitou vlastivedný časopis Záhorie, ktorému je na našej stránke venovaná samostatná sekcia „Časopis Záhorie“.

Zo skladových zásob Vám ponúkame nasledujúce tituly, ktoré si môžete objednať na adrese múzea: zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk. 

Peter Brezina, Róbert Svíba a kol.: Prvá svetová vojna a Záhorie. Pamätníky obetiam v regióne (monografia, 2019, 343 s., 15,- €)

 Eva Fordinálová: Hore srdcia! (zbierka poézie, 2019, 80 s., 5,- €)

Propagačná brožúra Záhorského múzea v Skalici (reedícia, 2018, 24 s., 0,50 €)

 100 rokov TJ Sokol Skalica (publikácia k výstave, kurátorka PhDr. Viera Drahošová, 2018, 70 s., 1,- €)

Janko Blaho: Záhorácké pjesňičky (ed. Peter Michalovič) (súborné vydanie, 2018, 816 s., 35,- €)

 Skalica 1918. Spomienky na príchod a pôsobenie dočasnej vlády pre Slovensko (3. vydanie, upravená reedícia publikácie z roku 1968, 2018, 77 s., 1,- €)

Zborník Záhorského múzea 8 (2017, 255 s., 10,- €)

V službách človečenstva (reedícia, publikácia a živote MUDr. Pavla Blaha, 2017, 159 s., 10,- €)

Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok (katalóg k výstave, 2017, 47 s., 4,- €)

Mojmír Benža: Tradičný odev Záhoria (monografia, 2017, 156 s., 12,- €)

Miroslav Sylla (1887 – 1979) (katalóg k výstave, 2017, 39 s., 3,- €)

 Ján Blaha (1891 – 1975) (katalóg k výstave, 2017, 15 s., 1,- €)

Richard Drška: Mestská správa Skalice do roku 1711 (monografia, 2016, 314 s., 10,- €)

Skalica 1950-1980 vo fotografii F. L. Slatinského, J. Pardubského a F. TomíkaTTSK – Záhorské múzeum v Skalici: Skalica 1950 – 1980 vo fotografii F. L. Slatinského, J. Pardubského a F. Tomíka (katalóg k výstave, 2016, 42 s.) – VYPREDANÉ

Eva Fordinálová: Jozef Miloslav Hurban – Hlboké (sprievodný materiál k expozícii J. M. Hurbana v Hlbokom, 2015, 55 s., 3,- €)

Ľudová nástrojová hudba - obálkaPeter Michalovič: Ľudová nástrojová hudba na Záhorí. Jej štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení (monografia, 2015, 171 s., 17,- €)

Prvá svetová vojna a Záhorie - knihaPeter Brezina a kolektív: Prvá svetová vojna a Záhorie (2015, 176 s., 10,- €)

Eva Fordinalová - Otec a syn národaEva Fordinálová: Otec a syn národa. Vzťah Jána Hollého a Ľudovíta Štúra (2015, 95 s., 5,- €)

img281Eva Fordinálová: Mystika Záhoria II (básne a zamyslenia, 2015, 80 s., 5,- €)

Pavel Bunčák - V krajine detstvaPavel Bunčák v krajine detstva (spomienková monografia pri 100. výročí narodenia básnika, 2015, 72 s., 5,- €)
Zborník Záhorského múzea 7Zborník Záhorského múzea 7 (2014, 255 s., 8,- €)


Eva Fordinálová: Mystika Záhoria (básne a zamyslenia, 2013, 81 s., 5,- €)

 Matin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. – 18. storočí (2012, 278 s., 8,- €)

Zborník Záhorského múzea v Skalici 6. (zborník, 2011, 203 s., 7,- € )

Zborník Záhorského múzea v Skalici 5. (zborník, 2009, 141 s., 5,- € )

Vladimír Morávek: Rezbárske dielo (katalóg, 2008, 55 s., 8,- € )
Eva Fordinálová: Vôňa Záhoria (zbierka poézie, druhé rozšírené vydanie, 2008, 92 s., 3,- € )
Skaličan – 50 rokov folklórneho súboru (monografia, 2004, 190 s.,9,- €)
Skalica (monografia, 1992, 207 s.) – VYPREDANÉ
Ďalej ponúkame:
Časopis Záhorie – kompletné ročníky číslo: 1-6 /1993 á 0,96 €, 1-6/1994 á 0,96 €, 1-6/1995 á 0,96 €, 1-6/1996 á 1,56 €, 1-6/1997 á 1,56 €, 1-6/1998 á 1,98 €, 1-6/1999 á 1,98 €, 1-6/2000 á 1,98 €, 1-6/2001 á 1,98 €, 1-6/2002 á 1,98 €, 1-6/2003 á 1,98 €, 1-6/2004 á 3,- €, 1-6/2005 á 3,- €, 1-6/2006 á 3,- €, 1-6/2007 á 3,- €, 1-6/2008 á 3,- € , 1-6/2009 á 3,- €, 1-6/2010 á 3,- €, 1-6/2011 á 3,- €, 1-6/2012 á 3,- €, čísla ročníka 2013 á 1,- €, čísla ročníka 2014 1-6 á 1,- €, čísla ročníka 2015 1-6 á 1,- €, ročník 2016 1-6 á 1,- €, ročník 2017 1-6 á 1,- €, ročník 2018 1-6 á 1,- €, ročník 2019 1-6 á 1,- €, predplatné na rok 2020 6,- €
Ku každej zásielke prirátavame poštovné a balné.
Úhrada je možná v hotovosti v pokladni múzea, zaslaním na dobierku, prípadne prevodom na účet po vyžiadaní faktúry.