Prednáška Dr. Martina Hoferku v škole v Uníne

0
426
Foto: archív ZŠ a MŠ v Uníne

V piatok 17. marca 2017 sa na Základnej škole v Uníne uskutočnila pre žiakov 6. – 9. ročníka prednáška historika Záhorského múzea v Skalici Mgr. ThLic. Martina Hoferku, Th.D. o škole v minulosti.  Žiaci získali informácie o najstarších dejinách, učiteľoch, podmienkach výučby, o postupnom rozširovaní školy i mnohých veselých príhodách.