Plán výstav na rok 2020

0
42

Pavol Michalič: Kresba, grafika, maľba
Ilustrácie k rozprávkovej knihe Františka Višvadera

vlastná autorská výstava
22.11. 2019 – 31. 1. 2020

Stratené pralesy
Výstava fosílií zo Slovenska i zahraničia zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch
prevzatá výstava
7.2. – 27.3.

Maliari Slovácka
Výstava z Galérie Joža Uprku v Uherskom Hradišti
k 115. výročiu vzniku múzea a Domu kultúry v Skalici
3.4. – 31.5.

Amfo 2020 
Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby v Trnavskom kraji

v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici
5.6. – 5.7.

Anton Hanzalík:  Z tvorby
jubilejná autorská výstava
14. 8. – 25. 9.

Dušan Jurkovič a Skalica
k 115. výročiu vzniku múzea a Domu kultúry v Skalici
vlastná výstava
2.10.  – 27. 11.
 
Rodina v ľudových tradíciách Záhoria
vlastná výstava
4.12.2020 – 28. 2. 2021