Plán výstav na rok 2020

0
276

Pavol Michalič: Kresba, grafika, maľba
Ilustrácie k rozprávkovej knihe Františka Višvadera

vlastná autorská výstava
22.11. 2019 – 31. 1. 2020

Stratené pralesy
Výstava fosílií zo Slovenska i zahraničia zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch
prevzatá výstava
7.2. – 29.5.

Amfo 2020 
Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby v Trnavskom kraji

v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici
15.6. – 31.7.2020

Ďalšie výstavy pripravujeme.