Plán výstav na rok 2008

0
708

Marta Filová: Drôtený šperk
6. december 2007 – 31. január 2008

Vydavateľstvo Lúč – prezentácia edičnej činnosti
6. december 2007 – 31. január 2008

Oldrich Majda: Plastiky a maľby
14. marec – 11. apríl 2008

Móda našich babičiek
zo zbierok Záhorského múzea v Skalici
18. apríl – 1. jún 2008

AMFO 2008 – 12. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja
v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici
6. jún – 6. júl 2008

Pavol Fürstenzeller: Bona fide
25. júl – 7. september 2008

Hana Veselá: Maľba, plastika, reliéfy
18. september – 19. október 2008

Viktor Holečko: Maľby
24. október – 7. december 2008

Vladimír Morávek: „Čo je človek?“
12. december 2008 – 20. február 2009

V cudzích výstavných priestoroch

Kroje Záhoria a Normandie
malá sála Domu kultúry Skalica
18. september – 30. september 2008

Agrokomplex Nitra 2008
výstavisko – pavilón Regióny, stánok TTSK a múzeí VZP TTSK,
21. august – 25. august 2008

Móda našich babičiek
zo zbierok Záhorského múzea v Skalici
Mestské kultúrne centrum Malacky
2. júl – 31. august 2008

Výtvarná tvorba v Skalici – 30 rokov Klubu výtvarníkov v Skalici
Museum Hohenau an der March
30. august – 12. október 2008

Súčasná drevorezba na Záhorí
Vlastivědné muzeum Slaný, pobočka Třebíz, ČR

Skalica 1918 – Štefan Janšák
prísalie Domu kultúry Skalica
6. november 2008