Plán výstav na rok 2016

0
1571

Františkáni v Skalici. Duchovný a kultúrny odkaz
Kurátor: Martin Hoferka
Termín: do 31.1.

Štefan Komorný: Fotografie
v spolupráci so Záhorskou galériou Jána Mudrocha Senica
Kurátor: Dana Janáčková
Termín: 5.2. – 4.3.

Lenka Jurečková, Jiří Holásek: Maľby
Termín: 11.3. – 1.4.

Lucia Poppová:  Zo Záhorskej Vsi do Metropolitnej opery
v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava
Kurátori: Viera Burešová – Jaroslav Blaho
Mária Kišoňová-Hubová:  K storočnici narodenia
v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava
Kurátor: Michaela Mojžišová
Termín: 7.4. – 29.4.

Jozef Zamboj: Z tvorby
v spolupráci so Záhorskou galériou Jána Mudrocha Senica
Kurátor: Dana Janáčková
Termín: 6.5. – 5.6.

AMFO 2016
v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom Senica
Termín: 9.6. – 3.7.

Ľubomír Míča: Horizonty
v spolupráci so Záhorskou galériou Jána Mudrocha Senica
Kurátor: Božena Juríčková
Termín: 8.7. – 7.8.

Ilja Holešovský: 50 rokov keramickej tvorby
v spolupráci so Záhorskou galériou Jána Mudrocha Senica
Kurátor: Božena Juríčková
Termín: 12.8. – 11.9.

Jana Hotařová Maľby – Silvia Hílková Sklo
v spolupráci so Záhorskou galériou Jána Mudrocha Senica
Termín: 16.9. – 14.10.

Skalica 1950 – 1980 vo fotografii
Kurátorka: Viera Drahošová
Termín: 21.10. – 25.11.

Láska k folklóru (Ladislav Zezula, Jozef Pavlík, Zdenka Pavlíková)
Kurátor: Peter Michalovič
Termín: 2.12.2016 – 27.1.2017

V cudzích výstavných priestoroch

Mystika Záhoria
výstava fotografií
Lázně Luhačovice, hala Vincentka
Termín: 1. – 11.9.2016

Janko Blaho
Dom kultúry Skalica
Termín: 18.9.2016