nedeľa, 26 marca, 2023

Drevená stodola v Čároch z roku 1832

Héskových stodola z roku 1820 zrekonštruovaná o. z. Pjekné mjestečko v Kútoch v roku 2022
Drevená konštrukcia „stolica“ Mrázových stodoly v Kútoch z roku 1853